Indlæg tagged med ‘lokalplan’

110 af 11 indlæg

Referat af generalforsamlingen afholdt den 20. marts 2024

af Administrator

1. Valg af dirigent Kristian vælges som dirigent til årets generalforsamling, tak for hjælpen! Alt godkendt vedr. indkaldelse til generalforsamlingen. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Velkommen til Gartnervængets generalforsamling 2024. Bestyrelsen har siden marts 2023 fortsat arbejdet for at forbedre og vedligeholde vores dejlige grundejerforening. Siden marts 2023, har […]

2. indkaldelse til generalforsamling 2024

af Administrator

Kære grundejere på Gartnervænget Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 20.00. Generalforsamlingen afholdes på Ambolten i Ry (Skanderborgvej 18, 8680 Ry). Der bliver serveret sodavand, øl og kaffe på generalforsamlingen. Vi håber på et stort fremmøde. Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i […]

Referat af bestyrelsesmødet den 11. oktober 2021

af Webmaster

Deltagere: Jeppe, Nikolaj, Mie, Anja, Karen. Mødet afholdes hos Nikolaj. Karen referent. Dagsorden 1. Siden sidst Arbejdsdagen den 14. september 2021 Dejligt stort fremmøde, arbejdsseddelen blev hurtigt gjort færdig, derfor lave en længere prioriteret liste til næste arbejdsdag.  Sandkassen ved den store gynge Sandkassen med den store gynge skal udvides yderligere – Mie snakker med […]

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. august 2016

af Grethe Seekjær
Foto fra Gartnervænget

Referat fra bestyrelsesmødet nr. 4 afholdt hos Allan Dahl Deltagere: Formand: Grethe Seekjær GV nr. 58A Næstformand: Uffe Vinther GV nr. 17 Kasserer: Jørgen Lindbjerg GV nr. 14 Sekretær: Allan Dahl GV nr. 40 1. Siden sidst – nyt fra området generelt Vandproblem er repareret af Finn i nr. 68 og der har ikke været […]

Referat af bestyrelsesmødet den 10. februar 2016

af Grethe Seekjær

Afholdt hos Uffe For referatet: Grethe 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet fra sidste møde godkendt. 2. Nyt fra udvalgene Legepladsudvalget Der blev i efteråret bestilt legepladsredskaber til opsætning på petanquebanen. Disse er imidlertid ikke blevet leveret endnu, hvorfor legepladsudvalget tager kontakt til firmaet og beder om hurtig levering. Bestyrelsen drøftede endvidere, at gyngestativet på […]

Referat af bestyrelsesmødet den 23. september 2014

af Britta Adamsson
Foto fra Gartnervænget

Nr.: 5 Referent: Britta Dagsorden: 1) Godkendelse af sidste referat Godkendt uden kommentar 2) Nyt fra udvalgene Velkomstkomité: intet nyt Hjemmesiden: intet nyt Legepladserne: intet nyt Festudvalg: Arbejdsdag først og vejfest om aftenen. Okay fremmøde ved begge arrangementer. Tak til alle der hjalp. Vejudvalg: Båndforsegling. Jørgen rykker for at få det lavet. Der skal laves […]

Referat af bestyrelsesmødet den 19. maj 2014

af Britta Adamsson
Møde

Nr.: 3 Dato: Torsdag den 19. maj 2014 kl. 20.00 Sted: Mie GV 21 Til stede: Uffe, Lene, Mie, Jørgen og Britta Afbud/fraværende: – Referent: Britta Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14/5-14: Referat fra bestyrelsesmøde den 14.05.2014 er godkendt. 2. Nyt fra udvalgene, siden sidst: Velkomstudvalg: Intet nyt Hjemmesideudvalg: Intet nyt. Legepladsudvalg: […]

Referat af bestyrelsesmødet den 24.. oktober 2013

af Grethe Seekjær

Nr.: 4 Sted: Anne GV 68 Til stede: Per, Jørgen, Anne og Grethe Afbud/fraværende: Gry GV22 Referent: Grethe GV58A   Referat: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde   2. Opfølgning på aktuelle sager Arbejdsdag: God tilslutning og god stemning. Tak for indsatsen til de fremmødte – også til de beboere der efterfølgende har moderniseret […]

Byggesagen Gartnervænget 22

af Grethe Seekjær

Orientering om byggeriet GV 22 Som tidligere meddelt her på hjemmesiden, er byggesagen igen behandlet og godkendt af Skanderborg Kommune. Ankesagen kører som planlagt og bestyrelsen regner med, at der vil gå et godt stykke tid inden den behandles. Bestyrelsen har desuden bedt om aktindsigt i byggesagen med det formål, at den snak og de […]

Lokalplan for Gartnervænget Ry

af Webmaster
Kort over lokalplanområdet

Gartnervænget er reguleret efter kommunens lokalplan nr. 93. Lokalplanen skal sikre fastholdelse af de oprindelige intentioner med hensyn til fællesarealerne og bebyggelsens arkitektur. Den enkelte grundejer er således underlagt retningslinjer på områder som udformning og materialevalg i forbindelse med tilbygning og vedligeholdelser, placering af carporte, skure mm. Derfor skal der altid ansøges hos Skanderborg Kommune, […]