Indlæg tagged med ’tilbygning’

3 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 28. april 2015

af Grethe Seekjær

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 Afholdt hos Mie 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 26. mart 2015 Referatet blev gennemgået og der foretages rettelser inden underskrift og publicering. Lene sørger for dette. 2. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen er konstitueret som følgende: Formand: Lene Bertelsen GV nr.18 Næstformand: Uffe Vinther GV nr. 17 Kasserer: Jørgen […]

Referat af bestyrelsesmødet den 23. september 2014

af Britta Adamsson
Foto fra Gartnervænget

Nr.: 5 Referent: Britta Dagsorden: 1) Godkendelse af sidste referat Godkendt uden kommentar 2) Nyt fra udvalgene Velkomstkomité: intet nyt Hjemmesiden: intet nyt Legepladserne: intet nyt Festudvalg: Arbejdsdag først og vejfest om aftenen. Okay fremmøde ved begge arrangementer. Tak til alle der hjalp. Vejudvalg: Båndforsegling. Jørgen rykker for at få det lavet. Der skal laves […]

Referat af bestyrelsesmødet den 6. marts 2014

af Grethe Seekjær

Nr.: 6 Dato: Torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Sted: Jørgen GV 14 Til stede: Afbud/fraværende: Gry med afbud Referent: Grethe Referat: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt 2. Aktuelle sager Gartnervænget 37 har bedt om bestyrelsens udtalelse i forbindelse med ønsket om opførelse af lille udestue. Tegninger er sendt til bestyrelsen. […]