Indlæg tagged med ‘opslagskasse’

3 indlæg

Referat fra den ordinære generalforsamling 2016

af Grethe Seekjær

Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, afholdt den 16. marts 2016 1. Valg af dirigent Svend GV 66B blev valgt som dirigent. Dirigenten startede generalforsamlingen med at konstatere, at indkaldelse mv. var korrekt og at generalforsamlingen hermed er lovlig. Dirigenten havde konkrete forslag til ændring af dagsorden. Dette blev godkendt og referatet er skrevet […]

Referat af bestyrelsesmødet den 29. august 2013

af Grethe Seekjær

Nr.: 3 Dato: Torsdag d. 29.08 2013 kl. 20.00 Sted: Grethe GV 58A Til stede: Anne, Jørgen, Grethe og Per Afbud/fraværende: Gry GV 22 med afbud Referent: Grethe   Referat:   1. Siden sidst Arbejdsaftner God tilslutning til de to arbejdsaftner og meget praktisk arbejde blev udført. Tak for indsatsen. Vi vil gerne fastholde de […]

Referat af bestyrelsesmødet den 18. april 2013

af Webmaster

Nr.: 1 Dato: Torsdag d. 18.april 2013 kl. 20.00 Sted: Grethe GV 58A Til stede: Anne, Jørgen, Grethe, Per og Gry Afbud/fraværende: Ingen Referent: Gry Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 2013 Referatet fra Generalforsamlingen underskrives af den valgte bestyrelse. 2. Bestyrelsens konstituering Valg af formand: Grethe Valg af næstformand: Anne Valg af kasserer: […]