Publiceret fra februar 2014

1 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 6. februar 2014

af Grethe Seekjær

Nr.: 5 Dato: Torsdag den 6. februar 2014 kl. 20.00 Sted: Grethe GV58A Til stede: Jørgen, Per, Anne. Afbud/fraværende: Gry Referent: Grethe Referat: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt 2. Opfølgning på aktuelle sager Grundejerforeningen Gartnervænget og digitalisering: I lighed med andre foreninger og virksomheder i DK er det fra 1. november påkrævet, at […]