Publiceret fra juli 2014

2 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 19. maj 2014

af Britta Adamsson
Møde

Nr.: 3 Dato: Torsdag den 19. maj 2014 kl. 20.00 Sted: Mie GV 21 Til stede: Uffe, Lene, Mie, Jørgen og Britta Afbud/fraværende: – Referent: Britta Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14/5-14: Referat fra bestyrelsesmøde den 14.05.2014 er godkendt. 2. Nyt fra udvalgene, siden sidst: Velkomstudvalg: Intet nyt Hjemmesideudvalg: Intet nyt. Legepladsudvalg: […]

Referat af bestyrelsesmødet den 14. maj 2014

af Britta Adamsson
Møde

Nr.: 2 Dato: Onsdag den 14. maj 2014 kl. 20.00 Sted: Mie GV 21 Til stede: Uffe, Lene, Mie, Jørgen og Britta Afbud/fraværende: – Referent: Britta Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26/3-14: Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2014 er godkendt. Dog med en enkelt bemærkning til pkt. 3. Ansvarlige til udvalg; […]