Publiceret fra februar 2017

3 indlæg

Generalforsamling 2017 1. indkaldelse

af Grethe Seekjær

Der afholdes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, Ry Torsdag den 23. marts 2017 kl. 20.00 i Sognehuset, Kildebakken Dagsorden udsendes senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen og kan læses på hjemmesiden www.gvry.dk eller i opslagskassen. Punkter til generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest den 12. marts kl 24.00. Venlig hilsen Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. oktober 2016

af Grethe Seekjær

Referat fra bestyrelsesmødet nr. 5 afholdt hos Grethe Tilstede: Jørgen Allan Uffe Grethe Afbud fra: Hans 1. Siden sidst Allan GV 40 har solgt huset og flytter pr. 1.1.2017. Allan og familien bygger hus i Gl. Rye. Bestyrelsen benytter hermed lejligheden til at sige tak til Allan for hans indsats og han engagement i grundejerforeningens […]

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. august 2016

af Grethe Seekjær
Foto fra Gartnervænget

Referat fra bestyrelsesmødet nr. 4 afholdt hos Allan Dahl Deltagere: Formand: Grethe Seekjær GV nr. 58A Næstformand: Uffe Vinther GV nr. 17 Kasserer: Jørgen Lindbjerg GV nr. 14 Sekretær: Allan Dahl GV nr. 40 1. Siden sidst – nyt fra området generelt Vandproblem er repareret af Finn i nr. 68 og der har ikke været […]