Der afholdes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, Ry

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 20.00

i Sognehuset, Kildebakken

Dagsorden udsendes senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen og kan læses på hjemmesiden www.gvry.dk eller i opslagskassen.

Punkter til generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest den 12. marts kl 24.00.

Venlig hilsen

Bestyrelsen