Publiceret fra oktober 2018

3 indlæg

Mindeord over Heinrich

af Grethe Seekjær

Vores havemand Heinrich Krog Nielsen, Gartnervænget 1, er afgået ved døden søndag den 21. oktober 2018 efter et ildebefindende på cyklen. Vi har været meget taknemmelige for Heinrichs indsats og interesse for pleje af vores grønne områder, og vi har mistet en god og stabil arbejdskraft. Vi sender vores tanker til Else og deres familie […]

Forretningsorden for bestyrelsesarbejdet

af Grethe Seekjær

Forretningsorden for bestyrelsesarbejdet i Grundejerforeningen Gartnervænget Formålet med forrentningsorden er at sætte en ramme om bestyrelsens virke mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen afholder mindst 6 årlige møder eller flere efter behov. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet og medlemmer af bestyrelsen er til en hver tid omfattet af tavshedspligt i forhold til videregivelse af personfølsomme oplysninger. Referatet fra generalforsamlingen […]

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. september 2018

af Grethe Seekjær

Afholdt hos Trine Afbud fra Jeppe   Siden sidst   Arbejdslørdagen druknede i regnvejr og blev derfor flyttet til mandagen efter. Da der er en del arbejde med legepladsen, har der været afholdt yderligere arbejdsaftner. Der har været god tilslutning og tusind tak for indsatse. Vi forsøger at komme i mål med legepladsen og afholder […]