Indlæg tagged med ‘fibernet’

4 indlæg

Aflevering af arbejdet med fibernet ved Aura

af Grethe Seekjær

Gravearbejdet med fibernettet er nu afsluttet. Der er husstande, som endnu ikke er blevet færdiginstalleret. Dette sker snarest, men der er pt. meget efterspørgsel af teknikere. Aura har indbudt bestyrelsen til afleveringsforretning. Fra bestyrelsen deltog Grethe GV 58A og Hans GV 43. Efter gennemgangen af arealerne, som tilhører fællesområdet ( 1 meter fra vej 9, […]

Referat fra den ordinære generalforsamling 2016

af Grethe Seekjær

Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, afholdt den 16. marts 2016 1. Valg af dirigent Svend GV 66B blev valgt som dirigent. Dirigenten startede generalforsamlingen med at konstatere, at indkaldelse mv. var korrekt og at generalforsamlingen hermed er lovlig. Dirigenten havde konkrete forslag til ændring af dagsorden. Dette blev godkendt og referatet er skrevet […]

Installation af fibernet i Gartnervænget

af Grethe Seekjær

Installation af fibernet i Gartnervænget er nu påbegyndt. Da der pt. er frost i jorden, er det på nuværende tidspunkt usikkert med slutdatoen. Bestyrelsen er ikke blevet informeret om etableringen af Fibernettet. Bestyrelsen er derfor heller ikke blevet informeret om starttidspunktet og heller ikke om omfanget af arbejdet med nedgravning af kabler mv. Det skal vi naturligvis beklage, […]

Referat af bestyrelsesmødet den 10. februar 2016

af Grethe Seekjær

Afholdt hos Uffe For referatet: Grethe 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet fra sidste møde godkendt. 2. Nyt fra udvalgene Legepladsudvalget Der blev i efteråret bestilt legepladsredskaber til opsætning på petanquebanen. Disse er imidlertid ikke blevet leveret endnu, hvorfor legepladsudvalget tager kontakt til firmaet og beder om hurtig levering. Bestyrelsen drøftede endvidere, at gyngestativet på […]