Publiceret fra februar 2016

3 indlæg

Generalforsamling 2016 1. indkaldelse

af Grethe Seekjær
Møde

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, Ry Onsdag den 16. marts 2016 kl. 20.00 Dagsorden udsendes senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen og kan læses på hjemmesiden eller i opslagskassen. Ligeledes vil der i den forbindelse være information om sted ( enten Sognehuset eller Hotel Blicher ). Punkter til generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest […]

Installation af fibernet i Gartnervænget

af Grethe Seekjær

Installation af fibernet i Gartnervænget er nu påbegyndt. Da der pt. er frost i jorden, er det på nuværende tidspunkt usikkert med slutdatoen. Bestyrelsen er ikke blevet informeret om etableringen af Fibernettet. Bestyrelsen er derfor heller ikke blevet informeret om starttidspunktet og heller ikke om omfanget af arbejdet med nedgravning af kabler mv. Det skal vi naturligvis beklage, […]

Referat af bestyrelsesmødet den 10. februar 2016

af Grethe Seekjær

Afholdt hos Uffe For referatet: Grethe 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet fra sidste møde godkendt. 2. Nyt fra udvalgene Legepladsudvalget Der blev i efteråret bestilt legepladsredskaber til opsætning på petanquebanen. Disse er imidlertid ikke blevet leveret endnu, hvorfor legepladsudvalget tager kontakt til firmaet og beder om hurtig levering. Bestyrelsen drøftede endvidere, at gyngestativet på […]