Publiceret fra april 2016

4 indlæg

Rottebekæmpelse på Violvej

af Grethe Seekjær

Bestyrelsen er fra beboerne på Violvej blevet orienteret om, at der på den tomme grund ud til stien er en brønd, som er blevet invaderet af rotter. Kommunen er på sagen og der er udlagt gift. Skaden vil blive udbedret snarest. Bestyrelsen orienterer om dette for at grundejere i Gartnervænget er opmærksomme på, at hvis […]

Aflevering af arbejdet med fibernet ved Aura

af Grethe Seekjær

Gravearbejdet med fibernettet er nu afsluttet. Der er husstande, som endnu ikke er blevet færdiginstalleret. Dette sker snarest, men der er pt. meget efterspørgsel af teknikere. Aura har indbudt bestyrelsen til afleveringsforretning. Fra bestyrelsen deltog Grethe GV 58A og Hans GV 43. Efter gennemgangen af arealerne, som tilhører fællesområdet ( 1 meter fra vej 9, […]

Referat af bestyrelsesmødet den 5. april 2016

af Grethe Seekjær

Referat fra bestyrelsesmødet nr. 1 Afholdt hos Grethe Seekjær den 5. april 2016 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 9. mart 2016 Referatet blev gennemgået og der foretages rettelser inden underskrift og publicering. Grethe sørger for dette. 2. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen er konstitueret som følger: Formand: Grethe Seekjær GV nr. 58A Næstformand: Uffe […]

Referat fra den ordinære generalforsamling 2016

af Grethe Seekjær

Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, afholdt den 16. marts 2016 1. Valg af dirigent Svend GV 66B blev valgt som dirigent. Dirigenten startede generalforsamlingen med at konstatere, at indkaldelse mv. var korrekt og at generalforsamlingen hermed er lovlig. Dirigenten havde konkrete forslag til ændring af dagsorden. Dette blev godkendt og referatet er skrevet […]