Publiceret fra september 2013

2 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 29. august 2013

af Grethe Seekjær

Nr.: 3 Dato: Torsdag d. 29.08 2013 kl. 20.00 Sted: Grethe GV 58A Til stede: Anne, Jørgen, Grethe og Per Afbud/fraværende: Gry GV 22 med afbud Referent: Grethe   Referat:   1. Siden sidst Arbejdsaftner God tilslutning til de to arbejdsaftner og meget praktisk arbejde blev udført. Tak for indsatsen. Vi vil gerne fastholde de […]

Byggesagen Gartnervænget 22

af Grethe Seekjær

Orientering om byggeriet GV 22 Som tidligere meddelt her på hjemmesiden, er byggesagen igen behandlet og godkendt af Skanderborg Kommune. Ankesagen kører som planlagt og bestyrelsen regner med, at der vil gå et godt stykke tid inden den behandles. Bestyrelsen har desuden bedt om aktindsigt i byggesagen med det formål, at den snak og de […]