Publiceret fra marts 2013

1 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 7. marts 2013

af Grethe Seekjær

Nr.: 6 Dato: Torsdag d. 7.marts 2013 kl. 20.00 Sted: Jørgen Til stede: Jørgen GV14, Gry GV22, Per GV34, Gethe GV58A, Anne GV68 Afbud/fraværende: Ingen. Referent: Anne Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2. Orientering fra og valg af ansvarlige til udvalg. Velkomstudvalg v. Per: Der er ikke kommet nye beboere siden sidste […]