Nr.: 6

Dato: Torsdag d. 7.marts 2013 kl. 20.00

Sted: Jørgen

Til stede: Jørgen GV14, Gry GV22, Per GV34, Gethe GV58A, Anne GV68

Afbud/fraværende: Ingen.

Referent: Anne

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2. Orientering fra og valg af ansvarlige til udvalg.

Velkomstudvalg v. Per:

Der er ikke kommet nye beboere siden sidste bestyrelsesmøde.
Beboerlisten er blevet gennemgået, og enkelte oplysninger vil blive rettet til.

Hjemmesideudvalg v. Per

Per foreslår, at billederne fra velkomstfolderen også skal kunne ses på hjemmesiden, så der bliver en sammenhæng mellem velkomstfolderen og hjemmesiden.
Medlemmerne af bestyrelsen vil gerne have en introduktion i at redigere hjemmesiden.

Økonomi v. Jørgen

Vinteren har været hård, og for 3. år i træk har det drænet på Gartnervængets kassebeholdning.
Det disponible beløb på bankkontoen er ved at være brugt, og vi har ikke midler til mere snerydning i denne sæson.

Det bliver svært at opretholde standarden for vedligeholdelse og snerydning på det nuværende niveau.
Der udarbejdes flere forskellige budgetforslag til generalforsamlingen.

Legepladsudvalg v. Gry

Vi vil gerne have lavet et legepladsudvalg og opfordrer alle interesserede til at komme til generalforsamlingen og melde sig.

Skov-/Parkudvalg v. Anne

Vedligeholdelsesplan for skoven fremlægges på generalforsamlingen

Vejudvalg v. Jørgen

Som led i den løbende vedligeholdelse af vejene må det forventes, at der skal båndforsegles i år igen.

3. Planlægning af generalforsamlingen

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen fra beboere uden for bestyrelsen.
Gry finder en ordstyrer til generalforsamlingen.

4. Evt.