Formandens beretning ved generalforsamlingen den 21. marts 2013

 Velkommen til generalforsamlingen 2013.

Også velkommen til eventuelle nye grundejere.

I det forløbne år der er gået siden sidste generalforsamling, er der sket følgende i Grundejerforeningen:

Affaldsplanen

Affaldsplanen blev effektueret umiddelbart efter sidste generalforsamling.
Umiddelbart er der ikke rettet henvendelse til bestyrelsen om at genoverveje løsningen og det ser da også ud til at fungere efter hensigten og mange har fundet løsninger til at få kørt containerne på plads efter tømning.

Problemer med regnvand

Som tidligere år, har Grundejerforeningen igen haft problemer med regnvand, som ikke kunne løbe væk fra vejen og i visse tilfælde desværre er endt i beboernes huse.
Entreprenørafdelingen har isat nye riste og renset op hvor det var nødvendigt, og disse løsninger har virket efter hensigten.
Der er en faskine på hjørnet ved nr. 58A som formentlig er blevet ødelagt af fyrretræsbevoksningen. Såfremt der opstår større problemer ved denne faskine, er vi nødt til at rydde hele arealet for bevoksning og få lavet en ny, men indtil videre fungerer det nogenlunde.

I øvrigt skal vi beklage, at der har været ”ventetid” glemt asfaltering omkring to riste. Entreprenørafdelingen har beklaget.

I forbindelse med bortskaffelse af regnvandet, har vi fået alle veje fejet, men denne løsning er desværre for kostbar for Grundejerforeningen.
Derfor er alle nu meget opmærksomme på, at få fejet blade mv. væk fra egen grund så det ikke giver anledning til at stoppe i vejristene.

Cykelfang

Der har været problemer med cykler og knallerter der kom i høj fart fra stien og ned ved GV 16-18.
Skanderborg Kommune har opsat cykelfang og der meldes nu en betydelig mindre fart på cykler mv.

Vejfonden

I det forløbne år er der indgået aftale med GV 2 og GV4 om betaling til vejfonden.
Et mangeårigt projekt synes derfor nu at være løst.

Træfældning

På sidste generalforsamling blev der drøftet træfældning mv. på skovarealet op til Violvej.
Den verserende sag har den siddende bestyrelse ikke ønsket at indgå i, men der er i stedet taget kontakt til de grundejere, som har grund op til vores skovområde.
Der er etableret god og konstruktiv dialog og de pågældende grundejere er meget indstillede på, at være behjælpelige med skovplejen op til skel.
Der er ingen der ønsker træer fældet, ud over hvor det er hensigtsmæssigt af hensyn til helheden.

Grundejerne afventer nu drøftelsen i Grundejerforeningen Gartnervænget med henblik på at igangsætte et større skovplejeprojekt.

Arbejdsdage

Der har været afholdt to arbejdsaftner og en arbejdslørdag med god tilslutning.
Tak for det og især tak til alle de nye yngre familier, som er mødt op.
Det er skønt at se, at alderssammensætningen igen spreder sig over mange aldersgrupper.

Legende børn

I forbindelse med de mange nye små legende børn, har bestyrelsen flere gange henstillet til forsigtig kørsel.
Det er ikke helt nemt at ændre på vaner, men der er øget opmærksomhed på problemet.

Parkeringsregler

Der er endvidere præciseret parkeringsregler i Gartnervænget.
Bestyrelsen håber, at det med tiden vil lykkes, at biler parkeres i kørselsretningen på de grønne arealer og ikke på fortove og imod kørselsretningen.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at udgifterne til vedligehold af veje og fortove er en stor post på budgettet.

Farvekoder

Der har været arbejdet med at finde de rette farvekoder til maling af træværket udendørs.
> De vil kunne ses på hjemmesiden.

Græsslåning og vedligehold af fællesarealerne

Der er her anledning til at takke Heinrich for det store arbejde han gør med hensyn til græsslåning og vedligehold af fællesarealerne.
En kæmpe tak for arbejdet med beskæring af bevoksning og især af bøge bevoksningen. Uden din hjælp og energi, ville det være svært et vedligeholde de grønne områder og få dem til at fremstå til glæde for os alle. Så tusind tak fordi du har energi og lyst. Vi ved godt, at tak er ikke nok, men alligevel vil vi påskønne at have dig som havemand/altmuligmand.

Husnumre

Der er efterspurgt bedre skiltning til forskellige husnumre.
Disse skilte bliver bestilt og ventes opsat snarest.

Snerydning

Snerydningen varetages af Stefan Knudsen. Det har været ganske fint ryddet og saltet i denne vinter, men på budgettet vil der også kunne ses, at det er en bekostelig udgift.
Denne store udgift kan ses i forslagene til budgettet for det kommende år, samt i regnskabet for 2012.

Jubilæumsfest

Der har været holdt en vældig fin jubilæumsfest med stor tilslutning og et godt arrangement for alle aldre.
Tak til de frivillige, som har lagt rigtig mange kræfter i denne dejlige eftermiddag med god underholdning og forplejning.

Med referatet fra denne generalforsamling følger adresse på ny hjemmeside for Grundejerforeningen.
Bestyrelsen håber, at mange vil kunne finde relevante informationer her.