Publiceret fra februar 2023

2 indlæg

Indkaldelse til generalforsamling 2023

af Webmaster

Kære grundejere på Gartnervænget Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag den 29. Marts 2023 kl. 20.00. Generalforsamlingen afholdes på Ambolten, Skanderborgvej 18, Ry. Eventuelle forslag til afstemning skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 15. marts kl. 12.00   De bedste hilsner Bestyrelsen Se også Bestyrelsen Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Lokalplan for Gartnervænget Ry

Referat af bestyrelsesmødet den 22. februar 2023

af Webmaster
Kyhnsminde Ry en vintermorgen 2023

Afholdt hos Mie Fremmødte: Niels, Nikolaj, Anja, Mie Afbud: Referent: Mie Siden sidst Fastelavn i søndags med fint fremmøde, ca. 25 i alt. Nikolaj har budt velkommen til ny lejer i nr. 29. Mie i nr. 21 arbejder fortsat på beboerlisten for beboere på Gartnervænget. Økonomi Nikolaj holder møde med Mie (revisor) inden det forestående generalforsamling i […]