Publiceret af Webmaster

110 af 47 indlæg

Indkaldelse til generalforsamling 2023

af Webmaster

Kære grundejere på Gartnervænget Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag den 29. Marts 2023 kl. 20.00. Generalforsamlingen afholdes på Ambolten, Skanderborgvej 18, Ry. Eventuelle forslag til afstemning skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 15. marts kl. 12.00   De bedste hilsner Bestyrelsen Se også Bestyrelsen Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Lokalplan for Gartnervænget Ry

Referat af bestyrelsesmødet den 22. februar 2023

af Webmaster
Kyhnsminde Ry en vintermorgen 2023

Afholdt hos Mie Fremmødte: Niels, Nikolaj, Anja, Mie Afbud: Referent: Mie Siden sidst Fastelavn i søndags med fint fremmøde, ca. 25 i alt. Nikolaj har budt velkommen til ny lejer i nr. 29. Mie i nr. 21 arbejder fortsat på beboerlisten for beboere på Gartnervænget. Økonomi Nikolaj holder møde med Mie (revisor) inden det forestående generalforsamling i […]

Referat af bestyrelsesmødet den 18. januar 2023

af Webmaster

Afholdt hos Niels Fremmødte: Niels, Henrik, Nikolaj, Mie Afbud: Anja Referent: Mie 1. Siden sidst Hjertestarteren Hjertestarteren er synlig på Tryg-appen igen. Redskabsskuret Skuret (stige og trillebør): stige og trillebør er i skuret igen 🙂 Nye grundejere Nikolaj har budt velkommen til de nye grundejere i nr. 14. 2. Økonomi Ingen bemærkninger. Nikolaj aftaler møde med Mie (revisor) […]

Referat af bestyrelsesmødet den 30.november 2022

af Webmaster

Afholdt hos Niels Fremmødte: Niels, Henrik, Anja. Nikolaj, Marek og Mie Afbud: Ingen Referent: Mie 1. Siden sidst Opfølgning på hjertestarteren Hjertestarteren virker som den skal, men den er ikke synlig på Trygfondens app, hvilket den selvfølgelig bør være. Niels kontakter Tryg og følger op på det. Redskabsskuret Stige og trillebør mangler fra skuret. Niels tjekker skuret og følger […]

Referat af bestyrelsesmødet den 12. oktober 2022

af Webmaster

Afholdt hos Nikolaj. Fremmødte: Nikolaj, Niels, Henrik. Anja og Mie Afbud: Ingen Referent: Mie Siden sidst: Arbejdsdag og sommerfest: Vi havde en god dag og det var rigtig hyggeligt at samles om lidt morgenmad ved Tingstedet, inden arbejdsdagen for alvor gik i gang. Vi nåede alle opgaver på nær fodboldmålene, som Niels færdiggjorde dagen derpå. Mange børn deltog i […]

Referat af bestyrelsesmødet den 17. august 2022

af Webmaster

Afholdt hos Henrik. Fremmødte: Henrik, Anja, Niels, Nikolaj og Mie Afbud: Ingen Referent: Mie Siden sidst Gartnervængets hjemmeside er nu opdateret med bestyrelsens kontaktoplysninger: www.gvry.dk/bestyrelsen Økonomi Alle grundejere har betalt kontingent. Grundejerne i nr. 2 og nr. 4 har ligeledes betalt de 400,-, som årligt opkræves til Vejfonden. Nyt fra udvalg 1. Forskønnelsesudvalget Forskønnelsesudvalget mødes i […]

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 15. juni 2022

af Webmaster

Afholdt hos Mie Fremmødte: Niels, Henrik, Nikolaj, Anja og Mie Afbud: Ingen Referent: Mie Siden sidst Opfølgning på referat fra foregående bestyrelsesmøde. Økonomi Der er opkrævet kontingent i maj. Nikolaj laver opførelse over, hvem der mangler at betale, og retter herefter henvendelse til de pågældende grundejere. Grundejere i Gartnervænget nr. 2 og nr. 4 betaler årligt 400,- til Vejfonden. Nikolaj […]

Referat af det konstituerende bestyrelsesmøde 6. april 2022

af Webmaster
Hjertestarteren er placeret ved nr. 17

Afholdt hos Anja Fremmødte: Niels, Henrik, Nikolaj, Anja og Mie Afbud: Ingen Referent: Mie Konstituering af den nye bestyrelse 1. Opgavefordeling fremadrettet Karen og Jeppe er trådt ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen i marts. Henrik fra nr. 26 og Niels fra nr. 21 er trådt ind i bestyrelsen. Mie forbliver formand Anja forbliver næstformand Nikolaj forbliver kasserer […]

Reservation af den fælles trailer

af Webmaster
Grundejerforeningens trailer

Sådan låner du Gartnervængets trailer: Der hænger nu en kalender i skuret, hvor I kan reservere traileren på forhånd, hvis I skal bruge den på et bestemt tidspunkt. Nøglen hænger ligeledes også i skuret til venstre for døren. På den måde behøves lån af trailer ikke at gå igennem Marek Mvh. Mie

Referat af generalforsamlingen den 23. marts 2022

af Webmaster

Afholdt i Mølleskolens kantine. Referent: Karen, GV 11 1. Valg af dirigent Henrik fra nr 26 valgt til dirigent Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og dermed er generalforsamling lovlig.   Dirigenten foreslår rækkefølgen i dagsorden ændret en smule, så forslaget om kaninlaug afklares før fremlæggelse af budget for 2022, i tilfælde af at udgifterne […]