Publiceret af Webmaster

110 af 62 indlæg

1. indkaldelse til generalforsamling 2024

af Webmaster

Kære grundejere på Gartnervænget Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 20.00. Generalforsamlingen afholdes på Ambolten i Ry (Skanderborgvej 18, 8680 Ry). Eventuelle forslag til afstemning skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 6. marts 2024 kl. 19.00. De bedste hilsner Bestyrelsen   Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Referat af bestyrelsesmødet den 15. februar 2024

af Webmaster

1. Siden sidst 2. Materiale fra Skanderborg Kommune vedr. fældning af træer Nikolaj har videresendt materiale fra Skanderborg Kommune, og der er forskellige hensyn til skovning, f.eks. at egetræerne skal have de bedste omstændigheder, og der derfor skal udtyndes i grantræerne. Der er sat røde krydser på de træer, som skal fjernes, og planen skal sendes i nabohøring. […]

Referat bestyrelsesmødet den 14. november 2023

af Webmaster

Tilstede: Nicolaj, Simon (referent), Niels, Henrik Dagsorden 1. Siden sidst Skovtur ifm. skovdyrkerne og kommunen Der er startet en proces sammen med bestyrelsen, Skanderborg Kommune og Skovdyrkerne om at fælle nogle af træerne i skoven bag ved Gartnervænget. Processen er startet, da en del træer er i risiko for at vælte. Nicolaj/Niels har været på […]

Referat af bestyrelsesmødet den 17. august 2023

af Webmaster

Afholdt hos Nikolaj Fremmødte: Nikolaj, Niels, Simon, Mie Afbud: Henrik Referent: Mie 1. Siden sidst Nikolaj har budt velkommen til to nye grundejere på Gartnervænget siden sidste bestyrelsesmøde.  Mangler fortsat nr. 29. Grethe Louise Torfing, grundejer i nr. 28, er gået bort. På vegne af grundejerforeningen er der sendt en bårebuket til bisættelsen i Ry […]

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling lørdag den 26. august 2023 kl. 10.30

af Webmaster

Dagsorden/referat for den ekstraordinære generalforsamling: Valg af dirigent: Alle fremmødte gav accept af, at der ikke vælges en dirigent, men at Mie præsenterer de indkomne forslag til afstemning. Mie fik hjælp til stemmeoptælling af Mie fra nr. 21. Rettidigt indkomne forslag: Den ekstraordinære generalforsamling skyldes afstemning vedr. tilbud fra firmaet Thøgersen om etablering af parkeringspladser […]

Jule-kom-sammen på Gartnervænget 2023

af Webmaster

Kære beboere på Gartnervænget I inviteres hermed til en lille jule-kom-sammen over et glas glôgg / saft og æbleskiver. Vi mødes på boldbanen Onsdag den 13. december kl 16:30 – 17:30 Der tændes op i et bålfad til holde varmen ved og bryde mørket. Brug en kort stund på at hilse på beboere og ønske hinanden god jul. […]

Referat af bestyrelsesmødet den 1. juni 2023

af Webmaster

Fremmødte: Niels, Henrik, Nikolaj og Mie Afbud: Simon Referent: Mie 1. Siden sidst Arbejdsdag og ekstraordinær generalforsamling den 9. maj 2023 Reklamen for arbejdsdagen var desværre druknet lidt i opmærksomheden omkring den ekstraordinære generalforsamling senere samme dag. Der var derfor kun meget få fremmødte til arbejdsdagen, men vi fik alligevel brændt ukrudt og sørget for nyt sand i sandkassen ved den store legeplads […]

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 9. maj 2023

af Webmaster
Ekstraordinær generalforsamling i GVRY den 9. maj 2023

Afholdt kl. 18. 30 på den store legeplads. Referent: Mie 1. Valg af dirigent Alle fremmødte giver accept af, at der ikke vælges en dirigent, men at Mie præsenterer de indkomne forslag til afstemning. Mie får hjælp til stemmeoptælling fra Mie fra nr. 21. 2. Rettidigt indkomne forslag Den ekstraordinære generalforsamling skyldes indkomne tilbud fra entreprenørfirmaet Thøgersen […]

Regnskab, budget og status

af Webmaster

På denne side kan du finde det seneste regnskab, budget og status for grundejerforeningen Gartnervænget Ry GVRY_Status2022 GVRY-Regnskab2022_og_budget2023 GVRY_Status2022  

2. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2023

af Webmaster

Kære grundejere i Gartnervænget Hermed anden indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 9. maj 2023 kl. 18.30 på Gartnervængets boldbane ved den store legeplads. Dagsorden for den ekstraordinær generalforsamling Valg af dirigent Rettidigt indkomne forslag: Den ekstraordinære generalforsamling skyldes afstemning vedr. indkomne tilbud fra Thøgersen om etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt […]