Kære grundejere på Gartnervænget

Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 20.00.

Generalforsamlingen afholdes på Ambolten i Ry (Skanderborgvej 18, 8680 Ry).

Eventuelle forslag til afstemning skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 6. marts 2024 kl. 19.00.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

 

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget