Kære grundejere på Gartnervænget
Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 20.00.
Generalforsamlingen afholdes på Ambolten i Ry (Skanderborgvej 18, 8680 Ry).

Der bliver serveret sodavand, øl og kaffe på generalforsamlingen. Vi håber på et stort fremmøde.

Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Se bilag 3: Bilag 3 Regnskab 2023 og budget 2024

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Se bilag 3.

5. Rettidige indkomne forslag fra medlemmer

Der er ikke modtaget indkomne forslag fra Gartnervængets medlemmer til optagelse på dagsorden.

6. Forslag fra bestyrelsen

Forslag om fældning af træer i Gartnervængets område IV.
Se vedlagte forslag samt bilag 1 og 2:

Forslag om fældning af træer i Gartnervængets område IV

Bilag 1 Notat om besigtigelse af træer på Gartnervænget, Ry – lokalplan 93

Bilag 2 Yderligere træer på Gartnervænget, Ry – lokalplan 93

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Valg af suppleant for revisor

11. Eventuelt

Se også

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Lokalplan for Gartnervænget Ry

 

Venlige hilsner

Bestyrelsen i Gartnervænget