Publiceret fra september 2014

1 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 27. august 2014

af Britta Adamsson
Møde

Nr.:  4 Dato: Onsdag den 27. august 2014 kl. 20.00 Sted:  Uffe, GV17 Til stede: Uffe, Lene, Jørgen og Britta Afbud/fraværende:  Mie Referent:  Britta   Dagsorden:   1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14/5-14 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.06.2014 er godkendt, uden kommentar. 2. Nyt fra udvalgene, siden sidst Velkomstudvalg: Intet nyt Hjemmesideudvalg: Intet nyt. […]