Publiceret af Britta Adamsson

7 indlæg

Generalforsamling 2015

af Britta Adamsson
Møde

Generalforsamlingen i Gartnervænget finder sted torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 og afholdes på Restaurant Sønder Ege, Sønder Egevej 2, 8680 Ry Se: GvRy-Regnskab2014_Budget2015_Budget2014 (pdf – 1.033 kb) Tre_forslag_til_GV-Ry_generalforsamling_2015 (pdf – 2.546 kb) Vedtægterne for grundejerforeningen Velmødt Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmødet den 11. marts 2015

af Britta Adamsson
Gartnervænget set fra Langebakke

1) Godkendelse af sidste referat: Godkendt uden kommentar 2) Nyt fra udvalgene: Velkomstkomité: intet nyt Hjemmesiden: intet nyt Legepladserne: intet nyt Festudvalg: intet nyt. 3) Regnskab: Regnskabet for 2014 er godkendt, nyt budget for 2015 er lavet med en enig bestyrelse. 4) Behandling af henvendelse vedr. træfældning mellem violvej og GV: Violvej 40 vil meget […]

Nabohjælp – så er der altid nogen hjemme

af Britta Adamsson

Den 24. september 2014 afholdte vi et informationsmøde om nabohjælp og om hvordan vi forhindrer indbrud i vores boliger. Der var et pænt fremmøde, hvor landbetjenten Vagn deltog og havde mange spændende ting at fortælle. 11 husstande har meldt sig til at få en gennemgang af deres boliger foretaget af en uddannet låsesmed. Hver enkelt […]

Referat af bestyrelsesmødet den 23. september 2014

af Britta Adamsson
Foto fra Gartnervænget

Nr.: 5 Referent: Britta Dagsorden: 1) Godkendelse af sidste referat Godkendt uden kommentar 2) Nyt fra udvalgene Velkomstkomité: intet nyt Hjemmesiden: intet nyt Legepladserne: intet nyt Festudvalg: Arbejdsdag først og vejfest om aftenen. Okay fremmøde ved begge arrangementer. Tak til alle der hjalp. Vejudvalg: Båndforsegling. Jørgen rykker for at få det lavet. Der skal laves […]

Referat af bestyrelsesmødet den 27. august 2014

af Britta Adamsson
Møde

Nr.:  4 Dato: Onsdag den 27. august 2014 kl. 20.00 Sted:  Uffe, GV17 Til stede: Uffe, Lene, Jørgen og Britta Afbud/fraværende:  Mie Referent:  Britta   Dagsorden:   1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14/5-14 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.06.2014 er godkendt, uden kommentar. 2. Nyt fra udvalgene, siden sidst Velkomstudvalg: Intet nyt Hjemmesideudvalg: Intet nyt. […]

Referat af bestyrelsesmødet den 19. maj 2014

af Britta Adamsson
Møde

Nr.: 3 Dato: Torsdag den 19. maj 2014 kl. 20.00 Sted: Mie GV 21 Til stede: Uffe, Lene, Mie, Jørgen og Britta Afbud/fraværende: – Referent: Britta Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14/5-14: Referat fra bestyrelsesmøde den 14.05.2014 er godkendt. 2. Nyt fra udvalgene, siden sidst: Velkomstudvalg: Intet nyt Hjemmesideudvalg: Intet nyt. Legepladsudvalg: […]

Referat af bestyrelsesmødet den 14. maj 2014

af Britta Adamsson
Møde

Nr.: 2 Dato: Onsdag den 14. maj 2014 kl. 20.00 Sted: Mie GV 21 Til stede: Uffe, Lene, Mie, Jørgen og Britta Afbud/fraværende: – Referent: Britta Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26/3-14: Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2014 er godkendt. Dog med en enkelt bemærkning til pkt. 3. Ansvarlige til udvalg; […]