1) Godkendelse af sidste referat:

Godkendt uden kommentar

2) Nyt fra udvalgene:

  • Velkomstkomité: intet nyt
  • Hjemmesiden: intet nyt
  • Legepladserne: intet nyt
  • Festudvalg: intet nyt.

3) Regnskab:

Regnskabet for 2014 er godkendt, nyt budget for 2015 er lavet med en enig bestyrelse.

4) Behandling af henvendelse vedr. træfældning mellem violvej og GV:

Violvej 40 vil meget gerne hjælpe med træfældningen, vi har informeret dem om, at vi kontakter dem i maj for videre planlægning.
Dette vil blive et punkt på vores arbejdslørdag i juni.

5) Behandling af brev fra GV 4 vedr. skel mellem GV 4 og GV 6:

GV 4 er fortsat frustreret over de træer som er gået ud i skel. Vi forsøger at få sagen afsluttet ved at tilbyde halvdelen af udgiften til en ny hæk.

6) Behandling af forslag til brev til kommunen vedr. beskæring af træer/buske ved violvej 34:

Ultimo februar kunne en delegation fra GV konstatere at der igen er blevet fældet et træ ved Violvej 34.
Der er udfærdiget et brev til kommunen, med vores frustration over at det nu igen er sket.
Vi afventer svar på dette.

7) Generalforsamling den 26.03.15

Afholdes på Restaurant Sønder Ege kl. 19.30.
Regnskab 2014, Budget 2015 samt indkomne forslag sendes pr. mail.

Velmødt

8) Eventuelt:

Ny beboerlisten sendes ud.
Rettelser hertil bedes sendes til britta.adamsson@gmail.com.