Publiceret fra oktober 2020

2 indlæg

Referat fra den ordinære generalforsamling 25. juni 2020

af Webmaster
Generalforsamling 2020 i Gartnervænget Ry

Fra bestyrelsen: Ruben nr 43, Trine nr 58 B, Jeppe nr 24 Trine bød velkommen til generalforsamlingen. Dirigent Bestyrelsen pegede på Svend nr 66 B som dirigent, Svend blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og formaliteterne var overholdt. Beretning Trine GV 58B aflagde bestyrelsens beretning. Velkommen til dette års generalforsamling med solskin, måske […]

Referat af bestyrelsesmødet den 30. september 2020

af Webmaster
Gartnervænget Ry

Afholdt hos Karen Deltagere: Hanne, Ruben, Per, Jeppe, Karen Siden sidst: Arbejdsdagen Arbejdseftermiddagen gik godt, ca 15 voksne deltagere og nogle flittige børn Gammelt bord-bænkesæt på stor legeplads blev gravet op – Per sørger for resterne kommer til genbrugsstation. Bøgeplanter på skråningen bag nr 44 blev savet ned – Hanne snakker med Marek om, hvordan rødderne […]