Generalforsamling

110 af 34 indlæg

Anden indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 26. august 2023

af Webmaster

Hermed anden indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling lørdag d. 26. august kl. 10.30 Vi mødes til morgenmad i forbindelse med arbejdsdagen kl. 10 ved Tingstedet/skuret og den ekstraordinære generalforsamling vil finde sted i forlængelse af morgenmaden. Dagsorden for den ekstraordinær generalforsamling Valg af dirigent Rettidigt indkomne forslag: Den ekstraordinære generalforsamling skyldes afstemning vedr. tilbud fra firmaet […]

Ekstraordinær generalforsamling lørdag den 26. august 2023

af Webmaster

Vi holder ekstraordinær generalforsamling lørdag den 26. august 2023 kl. 10.30 ved arbejdsskuret. Her kan vi kan få foretaget den endelige afstemning om, hvorvidt vi kan vedtage etablering af græsarmering ved parkering ved den lille legeplads (Der var ikke 2/3 af grundejerne til stede til den ekstraordinære generalforsamling den 9. maj 2023). Den ekstraordinære generalforsamling vil […]

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 9. maj 2023

af Webmaster
Ekstraordinær generalforsamling i GVRY den 9. maj 2023

Afholdt kl. 18. 30 på den store legeplads. Referent: Mie 1. Valg af dirigent Alle fremmødte giver accept af, at der ikke vælges en dirigent, men at Mie præsenterer de indkomne forslag til afstemning. Mie får hjælp til stemmeoptælling fra Mie fra nr. 21. 2. Rettidigt indkomne forslag Den ekstraordinære generalforsamling skyldes indkomne tilbud fra entreprenørfirmaet Thøgersen […]

2. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2023

af Webmaster

Kære grundejere i Gartnervænget Hermed anden indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 9. maj 2023 kl. 18.30 på Gartnervængets boldbane ved den store legeplads. Dagsorden for den ekstraordinær generalforsamling Valg af dirigent Rettidigt indkomne forslag: Den ekstraordinære generalforsamling skyldes afstemning vedr. indkomne tilbud fra Thøgersen om etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt […]

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 13. april 2023

af Webmaster

Til stede: Niels, Simon, Nikolaj, Mie Afbud: Henrik 1. Konstituering af den ny bestyrelse Nikolaj fortsætter som kasser, Mie som formand, Simon træder ind som næstformand. Nikolaj giver banken besked om den ny bestyrelse. Mie skriver til Stig og beder om at få opdateret kontaktoplysningerne på Simon på hjemmesiden. 2. Kommende bestyrelsesmøder Torsdag den 1. […]

1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2023

af Webmaster

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 9. maj kl. 18.30 på Gartnervængets boldbane ved den store legeplads. Den ekstraordinære generalforsamling skyldes afstemning vedr. indkomne tilbud fra Thøgersen om etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt forskønnelse af to områder på Gartnervænget. Se gerne referat fra generalforsamlingen i marts 2023 på hjemmesiden for yderligere […]

Referat af generalforsamlingen den 29.marts 2023

af Webmaster

Afholdt på Ambolten, Skanderborgvej 18, Ry   1. Valg af dirigent Svend vælges til dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Bestyrelsen har enstemmig vedtaget, at vi ikke kan stemme om de forslag, der er indsendt inden generalforsamlingen, da de ikke er indsendt rettidig og da de konkrete tilbud inkl. priser ikke er sendt ud til grundejerne, men først kan […]

2. indkaldelse til generalforsamling 2023

af Webmaster

Kære grundejere på Gartnervænget! I inviteres til generalforsamling onsdag den 29 marts 2023 kl. 20.00 Generalforsamlingen finder sted på Ambolten, Skanderborgvej 18,  Ry, hvor grundejerforeningen vil være vært med øl, vand og kaffe. Dagsordenen for generalforsamling Valg af dirigent Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af det reviderede regnskab til […]

Referat af bestyrelsesmødet den 15. marts 2023

af Webmaster

Afholdt hos Anja Planlægning af generalforsamling 2023 og drøftelse af indkomne forslag til afstemning Generalforsamlingen finder sted onsdag den 29. marts 2023 kl. 20.00 på Armbolten i Ry. Der vil blive serveret øl, vand og kaffe. Indkomne forslag til afstemning: Der er indhentet tilbud på etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt beplantning af […]

Indkaldelse til generalforsamling 2023

af Webmaster

Kære grundejere på Gartnervænget Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag den 29. Marts 2023 kl. 20.00. Generalforsamlingen afholdes på Ambolten, Skanderborgvej 18, Ry. Eventuelle forslag til afstemning skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 15. marts kl. 12.00   De bedste hilsner Bestyrelsen Se også Bestyrelsen Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Lokalplan for Gartnervænget Ry