1. Siden sidst

2. Materiale fra Skanderborg Kommune vedr. fældning af træer

Nikolaj har videresendt materiale fra Skanderborg Kommune, og der er forskellige hensyn til skovning, f.eks. at egetræerne skal have de bedste omstændigheder, og der derfor skal udtyndes i grantræerne.
Der er sat røde krydser på de træer, som skal fjernes, og planen skal sendes i nabohøring.

Bestyrelsen tager planen op på generalforsamlingen, og søger mandat til at forfølge den.
Nikolaj tager teten på at lave en præsentation af planen.

3. Planlægning af generalforsamling

1. Generalforsamlingen afholdes på Ambolten, Skanderborgvej 18, Ry onsdag den 20. marts 2024 klokken 20.00.
2. Bestyrelsen spørger Svend, om han vil være ordstyrer ligesom sidste år.
3. Simon laver årets beretning og fremlægger den på generalforsamlingen.
4. Bestyrelsen afholder et møde 14 dage før generalforsamlingen, hvor det sidste kommer på plads og den endelige dagsorden.

4. Indkøb af redskaber til redskabsskuret (spader og sneskovle)

Simon indkøber to sneskovle, to spader og en bred kost til at holde vejen ren.

5. Økonomi

Nikolaj gennemgår budgettet med revisor inden generalforsamlingen.

6. Eventuelt

Renosyd har haft et projekt med kvashegn, som har været en stor succes. Måske var der mulighed for at gøre noget lignende i Gartnervænget, da det ville være en grønnere måde at slippe af med grene end f.eks. at køre det på genbrugspladsen.