Indlæg tagged med ‘kontingent’

8 indlæg

2. indkaldelse til generalforsamling 2024

af Administrator

Kære grundejere på Gartnervænget Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 20.00. Generalforsamlingen afholdes på Ambolten i Ry (Skanderborgvej 18, 8680 Ry). Der bliver serveret sodavand, øl og kaffe på generalforsamlingen. Vi håber på et stort fremmøde. Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i […]

Referat fra den ordinære generalforsamling 2016

af Grethe Seekjær

Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, afholdt den 16. marts 2016 1. Valg af dirigent Svend GV 66B blev valgt som dirigent. Dirigenten startede generalforsamlingen med at konstatere, at indkaldelse mv. var korrekt og at generalforsamlingen hermed er lovlig. Dirigenten havde konkrete forslag til ændring af dagsorden. Dette blev godkendt og referatet er skrevet […]

Ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2016

af Grethe Seekjær
Foto fra Gartnervænget

Grundejerforeningen Gartnervænget Ry afholder ordinær generalforsamling onsdag den 16.marts 2016 kl. 20:00 i Sognehuset, Kildebakken, Ry Dagsorden ifølge § 13 i vedtægterne Valg af dirigent Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed i det forløbne år Orientering fra legepladsudvalg om de igangsatte initiativer Orientering om prisoverslag på asfaltering og vedligeholdelse af vej Revideret regnskab til godkendelse. Se […]

Referat fra Gartnervængets generalforsamling den 26. marts 2015

af Grethe Seekjær

Dette referat fra Gartnervængets Generalforsamling er først blevet publiceret på hjemmesiden den 15. marts 2016 Valg af dirigent Michael GV 10 meldt sig. Han kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt og derfor var generalforsamlingen lovligt. Formandens beretning I formandens fravær trådte næstformanden til og læste formandens beretning. Her blev nævnt Fællesarrangementer, nabohjælp og sager […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014

af Grethe Seekjær
Møde

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Gartnervænget Torsdag den 20. marts 2014 kl 20:00 Restaurant Sønder Ege Sønder Egevej 2, Ry Dagsorden iflg. Vedtægterne § 13 1. Valg af dirigent Bestyrelsen stiller forslag om valg af Svend GV 66B 2. Formandens beretning om bestyrelsens virke siden sidste generalforsamling   3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse […]

Referat af bestyrelsesmødet den 18. april 2013

af Webmaster

Nr.: 1 Dato: Torsdag d. 18.april 2013 kl. 20.00 Sted: Grethe GV 58A Til stede: Anne, Jørgen, Grethe, Per og Gry Afbud/fraværende: Ingen Referent: Gry Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 2013 Referatet fra Generalforsamlingen underskrives af den valgte bestyrelse. 2. Bestyrelsens konstituering Valg af formand: Grethe Valg af næstformand: Anne Valg af kasserer: […]

Referat fra den ordinære generalforsamling 2013

af Grethe Seekjær
Møde

Referat fra den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget. Afholdt torsdag den 21. marts 2013 kl. 20.00 på Restaurant Sønder Ege, Ry. Dagsorden iflg. § 13 i vedtægterne: Valg af dirigent. Uffe GV 17 blev valgt som dirigent. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år. > Se formandens beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab […]