Publiceret fra maj 2017

3 indlæg

Referat af bestyrelsesmøde den 15. maj 2017

af Grethe Seekjær

Til stede var Grethe (formand), Britta (næstformand) og Carl (sekretær) 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. april 2017 blev godkendt. 2 Siden sidst GV 58B er blevet solgt til overtagelse 1.7.2017. Ved indkørslen til GV sættes et dobbeltskilt til brug for at annoncere og minde om, når der er fællesaktiviteter. Spørgsmålet om opkøb af udlejningsejendomme […]

Referat af bestyrelsesmøde den 19. april 2017

af Grethe Seekjær

Bestyrelsen var mødt fuldtallig. 0 Referat fra bestyrelsesmødet den 30. marts 2017 Referatet blev godkendt. 1 Siden sidst Formanden nævnte, at Jacob i GV18 havde peget på muligheden af økonomisk støtte fra kommunen til vedligeholdelse af foreningens legepladser. Bestyrelsen (Britta) finder ud af, hvordan der ansøges (vist inden 15/10). Argumentet er bl.a at legepladserne bruges […]

Advarsel – Området er ramt af indbrud

af Grethe Seekjær

I perioden fra søndag den 30. april og indtil den 2. maj har vores nærmeste naboer på Violvej været ramt af flere indbrud. Angiveligt er indbrudstyvene forsvundet gennem Gartnervænget. Bestyrelsen opfordrer til skærpet opmærksomhed i området. Hvis du ser noget mistænkeligt, ret da henvendelse til politiet, som er i gang med at undersøge sagerne. Venlig […]