Publiceret fra marts 2014

3 indlæg

Referat af generalforsamlingen 2014

af Grethe Seekjær

20140320_Referat_generalforsamling Budget og det reviderede regnskab Regnskab_2013_Budget_2014_GV-RY   Bestyrelsen fremsatte forslag om: Forslag om ekstraordinær indbetaling til vejfonden – Se forslag: 20140320_Forslag_vejfond Vedtagelse af forretningsorden (ordensreglement) for bestyrelsens virke – Se forslag: 20140320_Forslag_Forretningorden Konkretisering af anvendelse af midler fra vejfonden – Se forslag: 20140314_Praecisering_Vejfonden

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014

af Grethe Seekjær
Møde

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Gartnervænget Torsdag den 20. marts 2014 kl 20:00 Restaurant Sønder Ege Sønder Egevej 2, Ry Dagsorden iflg. Vedtægterne § 13 1. Valg af dirigent Bestyrelsen stiller forslag om valg af Svend GV 66B 2. Formandens beretning om bestyrelsens virke siden sidste generalforsamling   3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse […]

Referat af bestyrelsesmødet den 6. marts 2014

af Grethe Seekjær

Nr.: 6 Dato: Torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Sted: Jørgen GV 14 Til stede: Afbud/fraværende: Gry med afbud Referent: Grethe Referat: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt 2. Aktuelle sager Gartnervænget 37 har bedt om bestyrelsens udtalelse i forbindelse med ønsket om opførelse af lille udestue. Tegninger er sendt til bestyrelsen. […]