Publiceret fra marts 2018

2 indlæg

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. marts 2018

af Grethe Seekjær

Til stede: Grethe (Formand), Britta (Næstformand), Jørgen (Kasserer), Carl (Sekretær). Afbud fra Hans. 0. Den reviderede dagorden blev godkendt 1. Siden sidst Der blev afholdt fastelavnsfest den 11.2 2. Manglende referater referat af mødet den 19.2.2018 er godkendt og publiceret der foreligger udkast til referat af mødet den 9. oktober 2017, som et flertal i […]