Publiceret fra september 2017

1 indlæg

Flere træer fældes på skovarealet

af Grethe Seekjær

Skovdyrkerne har konstateret, at der mangler fældning af træer på det sidste stykke af skovarealet. Dette arbejde bliver nu udført i de kommende dage og forventes afsluttet senest fredag den  8. september 2017. Der vil muligvis kunne være støjgener i perioden.