Indlæg tagged med ‘medlem’

2 indlæg

Ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2016

af Grethe Seekjær
Foto fra Gartnervænget

Grundejerforeningen Gartnervænget Ry afholder ordinær generalforsamling onsdag den 16.marts 2016 kl. 20:00 i Sognehuset, Kildebakken, Ry Dagsorden ifølge § 13 i vedtægterne Valg af dirigent Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed i det forløbne år Orientering fra legepladsudvalg om de igangsatte initiativer Orientering om prisoverslag på asfaltering og vedligeholdelse af vej Revideret regnskab til godkendelse. Se […]

Grundejerforeningen

af Webmaster
Foto fra Gartnervænget

Ifølge lokalplanen er alle 56 grundejere forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal årligt i marts måned afholde generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed. Her fastsættes kontingentet hvert år. Det opkræves den 1. maj. Kontingent for 2011 er 1.200 kr. Betalingen forfalder den 1. maj 2011. Foreningens vedtægter beskriver retningslinjerne for foreningens drift. […]