Publiceret fra november 2014

2 indlæg

Nabohjælp – så er der altid nogen hjemme

af Britta Adamsson

Den 24. september 2014 afholdte vi et informationsmøde om nabohjælp og om hvordan vi forhindrer indbrud i vores boliger. Der var et pænt fremmøde, hvor landbetjenten Vagn deltog og havde mange spændende ting at fortælle. 11 husstande har meldt sig til at få en gennemgang af deres boliger foretaget af en uddannet låsesmed. Hver enkelt […]

Referat af bestyrelsesmødet den 23. september 2014

af Britta Adamsson
Foto fra Gartnervænget

Nr.: 5 Referent: Britta Dagsorden: 1) Godkendelse af sidste referat Godkendt uden kommentar 2) Nyt fra udvalgene Velkomstkomité: intet nyt Hjemmesiden: intet nyt Legepladserne: intet nyt Festudvalg: Arbejdsdag først og vejfest om aftenen. Okay fremmøde ved begge arrangementer. Tak til alle der hjalp. Vejudvalg: Båndforsegling. Jørgen rykker for at få det lavet. Der skal laves […]