Indlæg tagged med ‘nabohjælp’

8 indlæg

Referatet af bestyrelsesmødet den 8. maj 2019

af Trine Elgaard Olsen

Afholdt hos Hanne Vi mødes hos Hanne og starter mødet med en gå tur i området. Siden sidst Tilbagemelding på skriftligt svar til Akacievej Peter har vendt tilbage og accepteret vores svar. Han opfordrer til, at de bløde trafikanter bruger den korrekte kørselsretning dvs. rundt om træet. Anlægning af parkeringspladser Parkeringsplads: Ruben og Trine tager […]

Referat fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2018

af Grethe Seekjær
Gartnervænget Ry

Afholdt hos Jeppe Til stede: Britta, Jeppe, Trine og Grethe Fraværende: Jørgen 1.      Siden sidst Der er afholdt en meget vellykket arbejdsaften med stor tilslutning. Forslag om, at fremtidige arbejdsaftner starter kl 16:30 så der bliver tid til en spisepause. 2.      Planlægning af arbejdslørdag ( se opgaveliste ) Vi starter kl. 9:30 og slutter senest […]

Referat fra bestyrelsesmødet den 9. maj 2018

af Grethe Seekjær

Afholdt hos Trine GV 58B Til stede: Britta, Jørgen, Jeppe, Trine og Grethe 1. Referatet fra generalforsamlingen godkendt og underskrevet 2. Siden sidst Der er lavet båndforsegling og malet hvide firkanter GV 64 er solgt og nye ejere ( Kirsten og Stig ) flytter ind 1. juni 2018. Vi byder dem velkommen 3. Planlægning af […]

Advarsel – Området er ramt af indbrud

af Grethe Seekjær

I perioden fra søndag den 30. april og indtil den 2. maj har vores nærmeste naboer på Violvej været ramt af flere indbrud. Angiveligt er indbrudstyvene forsvundet gennem Gartnervænget. Bestyrelsen opfordrer til skærpet opmærksomhed i området. Hvis du ser noget mistænkeligt, ret da henvendelse til politiet, som er i gang med at undersøge sagerne. Venlig […]

Referat af bestyrelsesmødet den 28. april 2015

af Grethe Seekjær

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 Afholdt hos Mie 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 26. mart 2015 Referatet blev gennemgået og der foretages rettelser inden underskrift og publicering. Lene sørger for dette. 2. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen er konstitueret som følgende: Formand: Lene Bertelsen GV nr.18 Næstformand: Uffe Vinther GV nr. 17 Kasserer: Jørgen […]

Referat af bestyrelsesmødet den 4. februar 2015

af Webmaster
fastelavnsboller

1) Godkendelse af sidste referat Godkendt uden kommentar 2) Nyt fra udvalgene Velkomstkomité: intet nyt Hjemmesiden: intet nyt Legepladserne: intet nyt Festudvalg: intet nyt, hvis nogen vil lave fastelavn, er I velkommen, GV betaler for tønde og fastelavnsboller Nabohjælp: Britta rykker for skilte til at sætte op ved indgangen til GV. Vi skal endnu engang opfordre alle […]

Nabohjælp – så er der altid nogen hjemme

af Britta Adamsson

Den 24. september 2014 afholdte vi et informationsmøde om nabohjælp og om hvordan vi forhindrer indbrud i vores boliger. Der var et pænt fremmøde, hvor landbetjenten Vagn deltog og havde mange spændende ting at fortælle. 11 husstande har meldt sig til at få en gennemgang af deres boliger foretaget af en uddannet låsesmed. Hver enkelt […]

Referat af bestyrelsesmødet den 23. september 2014

af Britta Adamsson
Foto fra Gartnervænget

Nr.: 5 Referent: Britta Dagsorden: 1) Godkendelse af sidste referat Godkendt uden kommentar 2) Nyt fra udvalgene Velkomstkomité: intet nyt Hjemmesiden: intet nyt Legepladserne: intet nyt Festudvalg: Arbejdsdag først og vejfest om aftenen. Okay fremmøde ved begge arrangementer. Tak til alle der hjalp. Vejudvalg: Båndforsegling. Jørgen rykker for at få det lavet. Der skal laves […]