Afholdt hos Jeppe

Til stede: Britta, Jeppe, Trine og Grethe

Fraværende: Jørgen

1.      Siden sidst

 • Der er afholdt en meget vellykket arbejdsaften med stor tilslutning. Forslag om, at fremtidige arbejdsaftner starter kl 16:30 så der bliver tid til en spisepause.

2.      Planlægning af arbejdslørdag ( se opgaveliste )

 • Vi starter kl. 9:30 og slutter senest kl. 13:00
 • Der indkøbes rundstykker mv.  Man medbringer selv kaffe og te
 • Opgavelisten blev gennemgået og opdateret med nye og flere opgaver

3.      Orientering fra udvalgene

Økonomien

ok

Udeudvikling

udvalget omdeler lille skrivelse om projektet

Legeplads

Trine og Jeppe har fået tilbud fra Norleg.  Økonomisk holder det sig indenfor afsatte beløb. Jeppe vil forsøge om vi kan få nogle af tingene til árbejdslørdagen, så de flittige hænder kan begynde opsætning.

Vej

ok

Skov

 • Jørgen har talt Thøgersen om muligheder for beskæring af bevoksning. Der har været gennemgang af arealet sammen med Thøgersen og der er forslag om, at de udgåede træer bag GV 68 fældes her i løbet af den kommende måned.
 • der er syge træer ved redskabsskuret som fældes august/september
 • det store egetræ beskæres og desuden fjernes en gren som rager ind over skel til GV 22. Dette kan gøres august/september
 • den sidste fældning ved Violvej foretages nu
 • Klipning/beskæring af træer ved GV 36 tilaugust/september
 • Bestyrelsen drøftede desuden arealet ved redskabsskuret om eventuel fældning og plantning af frugttræer
 • Der er ønske om at vi gør noget ved hybenbuskene, som stå langs stien til Siimvej. Vi overvejer, men er klar over at det er en voldsom opgave at udrydde hyben effektivt.
 • Der er indkøbt ny buskrydder. Der er nu lås på stigen med samme kode som døren
 • Der er containerweekend den 15.6 – 18.6. HUSK: det er kun til haveaffald.

4.      Velkomstpjece

 • Klar til brug for nye grundejere

5.      Nabohjælp

aktiveres igen. Britta tager fat på opgave

 

6.      Vejfest 2018 ( se indbydelse på hjemmesiden eller i din postkasse )

 • Bestyrelsen planlagde den kommende vejfest.
  Indbydelse omdeles senest søndag den 10.6 og tilmelding senest den 14.6.
 • Bestyrelsen drøftede desuden muligheden af at fodboldkampen kl 18 kunne ses på festpladsen. Jeppe arbejder videre med dette.
 • Som tidligere år vil grundejerforeningen sørge for, at der er øl, vin og vand til maden. Herefter sørger man selv for flere drikkevarer.
 • Traditionen tro medbringer hver husstand en ret til buffeten – svarende til antallet af tilmeldte
 • Som udgangspunkt kan der laves grillmad på gasgrill.
 • Som det ser ud nu vil det ikke være muligt at tænde et bålfad. Vi mangler vores store bålfad og desuden er det for tørt.
 • Vi opfordrer til at man deltager i oprydning og husker at rydde op efter sig selv inden festen forlades

7.      Forretningsorden og vedtægter

Der arbejdes med begge dele i tiden indtil næste møde

8.      Evt.

Aftale om kontakt til nabo på Siimvej