Publiceret fra marts 2015

3 indlæg

Referat fra Gartnervængets generalforsamling den 26. marts 2015

af Grethe Seekjær

Dette referat fra Gartnervængets Generalforsamling er først blevet publiceret på hjemmesiden den 15. marts 2016 Valg af dirigent Michael GV 10 meldt sig. Han kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt og derfor var generalforsamlingen lovligt. Formandens beretning I formandens fravær trådte næstformanden til og læste formandens beretning. Her blev nævnt Fællesarrangementer, nabohjælp og sager […]

Generalforsamling 2015

af Britta Adamsson
Møde

Generalforsamlingen i Gartnervænget finder sted torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 og afholdes på Restaurant Sønder Ege, Sønder Egevej 2, 8680 Ry Se: GvRy-Regnskab2014_Budget2015_Budget2014 (pdf – 1.033 kb) Tre_forslag_til_GV-Ry_generalforsamling_2015 (pdf – 2.546 kb) Vedtægterne for grundejerforeningen Velmødt Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmødet den 11. marts 2015

af Britta Adamsson
Gartnervænget set fra Langebakke

1) Godkendelse af sidste referat: Godkendt uden kommentar 2) Nyt fra udvalgene: Velkomstkomité: intet nyt Hjemmesiden: intet nyt Legepladserne: intet nyt Festudvalg: intet nyt. 3) Regnskab: Regnskabet for 2014 er godkendt, nyt budget for 2015 er lavet med en enig bestyrelse. 4) Behandling af henvendelse vedr. træfældning mellem violvej og GV: Violvej 40 vil meget […]