Indlæg tagged med ‘regnskab’

110 af 11 indlæg

Regnskab, budget og status

af Webmaster

På denne side kan du finde det seneste regnskab, budget og status for grundejerforeningen Gartnervænget Ry GVRY_Status2022 GVRY-Regnskab2022_og_budget2023 GVRY_Status2022  

Referat af bestyrelsesmødet den 8. juni 2020

af Webmaster

Afholdt hos Hanne. Fremmødte: Siden sidst Nye grundejere – Velkomst pjece til nye beboere: Ingen nye grundejere. Huse til salg: Nr. 15. Solgte huse: Nr. 40 og nr. 24 Planlægning af generalforsamling Dato: Generalforsamling d. 25/6 kl. 19.00-21.00 Ordfører: Hanne finder ordfører. Lokale: Generalforsamlingen afholdes på boldbanen evt. i telt, medbring egen stol.  Anden indkaldelse: […]

Referat af bestyrelsesmødet den 19. februar 2018

af Grethe Seekjær

Deltager: Jørgen, Grethe og Britta Fraværende: Carl og Hans 1. Siden sidst GV 64 er sat til salg, ellers ikke noget siden sidst 2. Økonomi Regnskab for 2017 samt budget 2018 er fremlagt. Eneste ændring er større udgift til legeplads, samt tilretning af forsikring, så det svare til faktiske udgift. Vingaver til nye beboer skal […]

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2016

af Grethe Seekjær

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 afholdt hos Jørgen Lindberg Deltagere: Formand: Grethe Seekjær GV nr. 58A Kasserer: Jørgen Lindbjerg GV nr. 14 Sekretær: Allan Dahl GV nr. 40 Medlem: Hans Sørensen GV nr. 43 1. Siden sidst – nyt fra området generelt GV 24 solgt, med overtagelse d. 1 oktober GV 5 er sat til […]

Referat fra den ordinære generalforsamling 2016

af Grethe Seekjær

Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, afholdt den 16. marts 2016 1. Valg af dirigent Svend GV 66B blev valgt som dirigent. Dirigenten startede generalforsamlingen med at konstatere, at indkaldelse mv. var korrekt og at generalforsamlingen hermed er lovlig. Dirigenten havde konkrete forslag til ændring af dagsorden. Dette blev godkendt og referatet er skrevet […]

Referat fra Gartnervængets generalforsamling den 26. marts 2015

af Grethe Seekjær

Dette referat fra Gartnervængets Generalforsamling er først blevet publiceret på hjemmesiden den 15. marts 2016 Valg af dirigent Michael GV 10 meldt sig. Han kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt og derfor var generalforsamlingen lovligt. Formandens beretning I formandens fravær trådte næstformanden til og læste formandens beretning. Her blev nævnt Fællesarrangementer, nabohjælp og sager […]

Referat af bestyrelsesmødet den 19. maj 2014

af Britta Adamsson
Møde

Nr.: 3 Dato: Torsdag den 19. maj 2014 kl. 20.00 Sted: Mie GV 21 Til stede: Uffe, Lene, Mie, Jørgen og Britta Afbud/fraværende: – Referent: Britta Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14/5-14: Referat fra bestyrelsesmøde den 14.05.2014 er godkendt. 2. Nyt fra udvalgene, siden sidst: Velkomstudvalg: Intet nyt Hjemmesideudvalg: Intet nyt. Legepladsudvalg: […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014

af Grethe Seekjær
Møde

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Gartnervænget Torsdag den 20. marts 2014 kl 20:00 Restaurant Sønder Ege Sønder Egevej 2, Ry Dagsorden iflg. Vedtægterne § 13 1. Valg af dirigent Bestyrelsen stiller forslag om valg af Svend GV 66B 2. Formandens beretning om bestyrelsens virke siden sidste generalforsamling   3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse […]