Deltager: Jørgen, Grethe og Britta
Fraværende: Carl og Hans

1. Siden sidst

GV 64 er sat til salg, ellers ikke noget siden sidst

2. Økonomi

Regnskab for 2017 samt budget 2018 er fremlagt.
Eneste ændring er større udgift til legeplads, samt tilretning af forsikring, så det svare til faktiske udgift.
Vingaver til nye beboer skal max koste 100 kr. Vi kan sagtens få to flasker gode vin til de penge

3. Vej og område

Vi mangler desværre forsat svar fra kommunen vedr. vand og afløb nede i Hans’ afdeling

Snerydningen funger godt.

Båndforsegling er i bestilling sammen med de hvide striber.

4. Skovområde

Vi får sat på hjemmesiden, at træ kan hentes i skoven u/b, blot man lige vil give besked til bestyrelsen.

5. Legeplads

Desværre har vi ikke opnået tilskud endnu, til vore legeplads. Men Britta vil fortsat forsøge at søge tilskud.
Vi har sat penge af til gyngestativ i budget 2018, da vi mener det er vigtigt at vi får et nyt gyngestativ.

6. Vedtægter

Vedtægterne er gennemgået for ændringer. Vi skal have det klar til generalforsamlingen.
Sven får lov at komme med sine kommentar til vedtægterne. Det færdiggøres på næste møde.

Se vedtægterne for Grundejerforeningen Gartnervænget

7. Ordensreglement

Da Vedtægterne kræver tid, bliver dette punkt gemt og pålægges den næste bestyrelse at færdiggøre. Vedtægterne er vedhæftet.

8. Generalforsamlingen

Ry Sognehus er booket
Indkaldelsen til beboerne er printet og omdeles seneste den 22. marts 2018
Forplejning fordeles ved næste møde den 5. marts 2018
Budgetter er godkendt af bestyrelsen
Beretningen… tænk på nogle punkter til mødet den 5. marts
Bestyrelsen har et forslag til en træfældnings politik

9. Evt.

Træfældning gemmes og pålægges den næste bestyrelse at færdiggøre.

Sven kan ikke deltage til generalforsamlingen, så vi skal finde en anden ordstyrer

Næste møde bliver 5. marts – bemærk tidspunktet er rykket frem, så vi starter kl. 19.30

Såfremt vi i ugen efter dette møde, modtager forslag til generalforsamlingen, vil vi afholde et ekstra møde hvor vi gennemgår disse punkter.