Publiceret fra maj 2015

2 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 19. maj 2015

af Grethe Seekjær
Foto fra Gartnervænget

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 Afholdt hos Lene Bertelsen 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 28. april 2015 Referatet fra sidste møde blev godkendt. Fremover vil alle bestyrelsesmedlemmer tilkendegive, at referatet er læst med evt. rettelser. Først herefter publiceres referatet. Endvidere er der aftalt, at såfremt der er rettelser til referatet, så sendes […]

Referat af bestyrelsesmødet den 28. april 2015

af Grethe Seekjær

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 Afholdt hos Mie 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 26. mart 2015 Referatet blev gennemgået og der foretages rettelser inden underskrift og publicering. Lene sørger for dette. 2. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen er konstitueret som følgende: Formand: Lene Bertelsen GV nr.18 Næstformand: Uffe Vinther GV nr. 17 Kasserer: Jørgen […]