Publiceret fra april 2013

3 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 18. april 2013

af Webmaster

Nr.: 1 Dato: Torsdag d. 18.april 2013 kl. 20.00 Sted: Grethe GV 58A Til stede: Anne, Jørgen, Grethe, Per og Gry Afbud/fraværende: Ingen Referent: Gry Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 2013 Referatet fra Generalforsamlingen underskrives af den valgte bestyrelse. 2. Bestyrelsens konstituering Valg af formand: Grethe Valg af næstformand: Anne Valg af kasserer: […]

Referat fra den ordinære generalforsamling 2013

af Grethe Seekjær
Møde

Referat fra den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget. Afholdt torsdag den 21. marts 2013 kl. 20.00 på Restaurant Sønder Ege, Ry. Dagsorden iflg. § 13 i vedtægterne: Valg af dirigent. Uffe GV 17 blev valgt som dirigent. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år. > Se formandens beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab […]

Formandens beretning 2013

af Grethe Seekjær

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 21. marts 2013  Velkommen til generalforsamlingen 2013. Også velkommen til eventuelle nye grundejere. I det forløbne år der er gået siden sidste generalforsamling, er der sket følgende i Grundejerforeningen: Affaldsplanen Affaldsplanen blev effektueret umiddelbart efter sidste generalforsamling. Umiddelbart er der ikke rettet henvendelse til bestyrelsen om at genoverveje løsningen og […]