Publiceret fra marts 2017

1 indlæg

Ordinær generalforsamling 23. marts 2017

af Grethe Seekjær
Møde

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, Ry Torsdag den 23. marts 2017 kl. 20:00 I Sognehuset, Kildebakken 1, Ry Dagsorden ifølge § 13 i vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Revideret regnskab til godkendelse – se bilag  gvry-regnskab-budget-status2017.pdf 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Se bestyrelsens […]