Publiceret fra februar 2015

1 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 4. februar 2015

af Webmaster
fastelavnsboller

1) Godkendelse af sidste referat Godkendt uden kommentar 2) Nyt fra udvalgene Velkomstkomité: intet nyt Hjemmesiden: intet nyt Legepladserne: intet nyt Festudvalg: intet nyt, hvis nogen vil lave fastelavn, er I velkommen, GV betaler for tønde og fastelavnsboller Nabohjælp: Britta rykker for skilte til at sætte op ved indgangen til GV. Vi skal endnu engang opfordre alle […]