Publiceret fra februar 2013

1 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 7. februar 2013

af Grethe Seekjær

Nr.: 2 Dato: Torsdag d. 7. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Per GV34 Til stede: Jørgen GV14, Gry GV22, Per GV34, Grethe GV 58A, Anne GV68 Afbud/fraværende: Referent: Anne GV68 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde   2. Orientering fra og valg af ansvarlige til udvalg. Velkomstudvalg v. Per Revidering af velkomstfolder for […]