Indlæg tagged med ‘snerydning’

8 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 19. februar 2018

af Grethe Seekjær

Deltager: Jørgen, Grethe og Britta Fraværende: Carl og Hans 1. Siden sidst GV 64 er sat til salg, ellers ikke noget siden sidst 2. Økonomi Regnskab for 2017 samt budget 2018 er fremlagt. Eneste ændring er større udgift til legeplads, samt tilretning af forsikring, så det svare til faktiske udgift. Vingaver til nye beboer skal […]

Referat af bestyrelsesmødet den 23. september 2014

af Britta Adamsson
Foto fra Gartnervænget

Nr.: 5 Referent: Britta Dagsorden: 1) Godkendelse af sidste referat Godkendt uden kommentar 2) Nyt fra udvalgene Velkomstkomité: intet nyt Hjemmesiden: intet nyt Legepladserne: intet nyt Festudvalg: Arbejdsdag først og vejfest om aftenen. Okay fremmøde ved begge arrangementer. Tak til alle der hjalp. Vejudvalg: Båndforsegling. Jørgen rykker for at få det lavet. Der skal laves […]

Referat af bestyrelsesmødet den 26. marts 2014

af Webmaster

Nr.: 1 Dato: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 20.00 Sted: Britta GV 15 Til stede: Per, Grethe, Uffe, Lene, Mie, Jørgen og Britta Afbud/fraværende: – Referent: Britta Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 2014: Referat fra Generalforsamlingen underskrives af den valgte bestyrelse, dog med en tilføjelse under pkt. 4; ”del af overskud 2013 […]

Referat af bestyrelsesmødet den 6. februar 2014

af Grethe Seekjær

Nr.: 5 Dato: Torsdag den 6. februar 2014 kl. 20.00 Sted: Grethe GV58A Til stede: Jørgen, Per, Anne. Afbud/fraværende: Gry Referent: Grethe Referat: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt 2. Opfølgning på aktuelle sager Grundejerforeningen Gartnervænget og digitalisering: I lighed med andre foreninger og virksomheder i DK er det fra 1. november påkrævet, at […]

Referat af bestyrelsesmødet den 24.. oktober 2013

af Grethe Seekjær

Nr.: 4 Sted: Anne GV 68 Til stede: Per, Jørgen, Anne og Grethe Afbud/fraværende: Gry GV22 Referent: Grethe GV58A   Referat: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde   2. Opfølgning på aktuelle sager Arbejdsdag: God tilslutning og god stemning. Tak for indsatsen til de fremmødte – også til de beboere der efterfølgende har moderniseret […]

Referat af bestyrelsesmødet den 29. august 2013

af Grethe Seekjær

Nr.: 3 Dato: Torsdag d. 29.08 2013 kl. 20.00 Sted: Grethe GV 58A Til stede: Anne, Jørgen, Grethe og Per Afbud/fraværende: Gry GV 22 med afbud Referent: Grethe   Referat:   1. Siden sidst Arbejdsaftner God tilslutning til de to arbejdsaftner og meget praktisk arbejde blev udført. Tak for indsatsen. Vi vil gerne fastholde de […]

Formandens beretning 2013

af Grethe Seekjær

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 21. marts 2013  Velkommen til generalforsamlingen 2013. Også velkommen til eventuelle nye grundejere. I det forløbne år der er gået siden sidste generalforsamling, er der sket følgende i Grundejerforeningen: Affaldsplanen Affaldsplanen blev effektueret umiddelbart efter sidste generalforsamling. Umiddelbart er der ikke rettet henvendelse til bestyrelsen om at genoverveje løsningen og […]

Grundejerforeningen

af Webmaster
Foto fra Gartnervænget

Ifølge lokalplanen er alle 56 grundejere forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal årligt i marts måned afholde generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed. Her fastsættes kontingentet hvert år. Det opkræves den 1. maj. Kontingent for 2011 er 1.200 kr. Betalingen forfalder den 1. maj 2011. Foreningens vedtægter beskriver retningslinjerne for foreningens drift. […]