Nr.: 1

Dato: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 20.00

Sted: Britta GV 15

Til stede: Per, Grethe, Uffe, Lene, Mie, Jørgen og Britta

Afbud/fraværende: –

Referent: Britta

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 2014:

Referat fra Generalforsamlingen underskrives af den valgte bestyrelse, dog med en tilføjelse under pkt. 4; ”del af overskud 2013 til vejfond” = 15.000kr.

2. Bestyrelsens konstituering:

Valg af formand/-kvinde: Lene

Valg af næstformand: Uffe

Valg af kasserer: Jørgen

Valg af sekretær: Britta

3. Valg af ansvarlige til udvalg:

Velkomstudvalg: Mie

Der er ligeledes følgende udvalg, valgt på generalforsamlingen

Hjemmesideudvalg: Stig

Legepladsudvalg: Jeppe og Uffe

Festudvalg: Posten står åbent, der søges ansvarlige hertil.

4. Overdragelse fra tidligere bestyrelse:

Grethe og Per overdragede foreningens sager til den nye bestyrelse.

5. Opfølgning på Generalforsamlingen:

Snerydning.

På generalforsamlingen blev dette punkt diskuteres. Skal vi tage tilbud hjem fra andre? Endvidere bør vi undersøge hvordan vi står forsikringsmæssigt ved evt. personskader.

Skiltning:

Skal vi have malet 20 KM på vejen, evt. lave chikaner og nye skilte med 20 KM.

6. Opfølgning af igangværende sager:

Nabohjælp, herunder koordinering af evt. nye låse

Punkter fra budgettet for 2014.

7. Planlægning for det kommende år:

Årsplan:

  • Container 1: 10.-11. maj 2014
  • Arbejdsdage: 22. maj kl. 17.00-21.00 + 12. juni kl. 17.00-21.00
  • Arbejdslørdage: 6. september 2014 kl. 10.00-14.00, efterfølgende vejfest
  • Container 2: 18.-19. oktober 2014
  • Fastelavnsfest: Hvis ønskes, frivillige kan stå for arrangementet
  • Generalforsamling: 26. marts 2015

Bestyrelsesmøder:

Nr. 1: Onsdag den 26. marts kl. 20.00 hos Britta

Nr. 2: Onsdag den 14. maj kl. 20.00 hos Mie

Nr. 3: Torsdag den 19. juni kl. 20.00 hos Lene

Nr. 4: Onsdag den 27. august kl. 20.00 hos Uffe

Julefrokost: Fredag den 16. januar 2015

Nr. 5: Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20.00 hos Jørgen

Nr. 6: Torsdag den 12. marts 2015 kl. 20.00 hos Mie

8. Eventuelt:

Der blev desuden snakket om, at vi skal fortsætte det gode samarbejde med Heinrich.
Grethe bekræftede at Stig fortsat gerne vil hjælpe med hjemmesiden.