Publiceret fra september 2015

2 indlæg

Referatet blev desværre forsinket

af Grethe Seekjær

Tekniske udfordringer har medført, at referatet fra sidste bestyrelsesmøde først kan ses nu. Det beklager vi naturligvis og fejlen skulle være rettet nu. Bestyrelsen er lidt usikre på, om det er det manglende referat der medførte, at ganske få mødte op til arbejdslørdagen. Kl 10:30 var der mødt 2 personer samt bestyrelsen. Der stødte dog […]

Referat af bestyrelsesmødet den 20. august 2015

af Grethe Seekjær

Møde nummer 3 afholdt hos Grethe Seekjær Afbud: Mie 1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 19.5.2015. Referatet fra sidste møde godkendt. 2. Nyt fra udvalgene. Legepladsudvalget: Bestyrelsen drøftede aktiviteterne i forbindelse med forbedringer af legepladserne. Uffe tager kontakt til legepladsudvalget for at få en status på hvor langt de er kommet. Efterfølgende er […]