Tekniske udfordringer har medført, at referatet fra sidste bestyrelsesmøde først kan ses nu.

Det beklager vi naturligvis og fejlen skulle være rettet nu.

Bestyrelsen er lidt usikre på, om det er det manglende referat der medførte, at ganske få mødte op til arbejdslørdagen.

Kl 10:30 var der mødt 2 personer samt bestyrelsen. Der stødte dog lidt flere til, men slet ikke nok arbejdskraft til dagens opgaver.
Det betyder, at bestyrelsen bestiller firma til oprensning af riste mv.

På det tidspunkt, hvor teltet skulle sættes op til vejfesten, var der kun 2 personer, som forventede at deltage. Vi valgte derfor at aflyse vejfesten.
Det er meget beklageligt.

På det kommende bestyrelsesmøde vil vi derfor drøfte, hvordan vi får flere deltagere til både arbejdsdag og vejfest.

VH Bestyrelsen