Publiceret fra oktober 2013

1 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 24.. oktober 2013

af Grethe Seekjær

Nr.: 4 Sted: Anne GV 68 Til stede: Per, Jørgen, Anne og Grethe Afbud/fraværende: Gry GV22 Referent: Grethe GV58A   Referat: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde   2. Opfølgning på aktuelle sager Arbejdsdag: God tilslutning og god stemning. Tak for indsatsen til de fremmødte – også til de beboere der efterfølgende har moderniseret […]