Bestyrelsesreferater

110 af 75 indlæg

Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmødet den 15. februar 2024

af Webmaster

1. Siden sidst 2. Materiale fra Skanderborg Kommune vedr. fældning af træer Nikolaj har videresendt materiale fra Skanderborg Kommune, og der er forskellige hensyn til skovning, f.eks. at egetræerne skal have de bedste omstændigheder, og der derfor skal udtyndes i grantræerne. Der er sat røde krydser på de træer, som skal fjernes, og planen skal sendes i nabohøring. […]

Referat af bestyrelsesmødet den 1. juni 2023

af Webmaster

Fremmødte: Niels, Henrik, Nikolaj og Mie Afbud: Simon Referent: Mie 1. Siden sidst Arbejdsdag og ekstraordinær generalforsamling den 9. maj 2023 Reklamen for arbejdsdagen var desværre druknet lidt i opmærksomheden omkring den ekstraordinære generalforsamling senere samme dag. Der var derfor kun meget få fremmødte til arbejdsdagen, men vi fik alligevel brændt ukrudt og sørget for nyt sand i sandkassen ved den store legeplads […]

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 13. april 2023

af Webmaster

Til stede: Niels, Simon, Nikolaj, Mie Afbud: Henrik 1. Konstituering af den ny bestyrelse Nikolaj fortsætter som kasser, Mie som formand, Simon træder ind som næstformand. Nikolaj giver banken besked om den ny bestyrelse. Mie skriver til Stig og beder om at få opdateret kontaktoplysningerne på Simon på hjemmesiden. 2. Kommende bestyrelsesmøder Torsdag den 1. […]

Referat af bestyrelsesmødet den 15. marts 2023

af Webmaster

Afholdt hos Anja Planlægning af generalforsamling 2023 og drøftelse af indkomne forslag til afstemning Generalforsamlingen finder sted onsdag den 29. marts 2023 kl. 20.00 på Armbolten i Ry. Der vil blive serveret øl, vand og kaffe. Indkomne forslag til afstemning: Der er indhentet tilbud på etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt beplantning af […]

Referat af bestyrelsesmødet den 22. februar 2023

af Webmaster
Kyhnsminde Ry en vintermorgen 2023

Afholdt hos Mie Fremmødte: Niels, Nikolaj, Anja, Mie Afbud: Referent: Mie Siden sidst Fastelavn i søndags med fint fremmøde, ca. 25 i alt. Nikolaj har budt velkommen til ny lejer i nr. 29. Mie i nr. 21 arbejder fortsat på beboerlisten for beboere på Gartnervænget. Økonomi Nikolaj holder møde med Mie (revisor) inden det forestående generalforsamling i […]

Referat af bestyrelsesmødet den 18. januar 2023

af Webmaster

Afholdt hos Niels Fremmødte: Niels, Henrik, Nikolaj, Mie Afbud: Anja Referent: Mie 1. Siden sidst Hjertestarteren Hjertestarteren er synlig på Tryg-appen igen. Redskabsskuret Skuret (stige og trillebør): stige og trillebør er i skuret igen 🙂 Nye grundejere Nikolaj har budt velkommen til de nye grundejere i nr. 14. 2. Økonomi Ingen bemærkninger. Nikolaj aftaler møde med Mie (revisor) […]

Referat af bestyrelsesmødet den 30.november 2022

af Webmaster

Afholdt hos Niels Fremmødte: Niels, Henrik, Anja. Nikolaj, Marek og Mie Afbud: Ingen Referent: Mie 1. Siden sidst Opfølgning på hjertestarteren Hjertestarteren virker som den skal, men den er ikke synlig på Trygfondens app, hvilket den selvfølgelig bør være. Niels kontakter Tryg og følger op på det. Redskabsskuret Stige og trillebør mangler fra skuret. Niels tjekker skuret og følger […]

Referat af bestyrelsesmødet den 12. oktober 2022

af Webmaster

Afholdt hos Nikolaj. Fremmødte: Nikolaj, Niels, Henrik. Anja og Mie Afbud: Ingen Referent: Mie Siden sidst: Arbejdsdag og sommerfest: Vi havde en god dag og det var rigtig hyggeligt at samles om lidt morgenmad ved Tingstedet, inden arbejdsdagen for alvor gik i gang. Vi nåede alle opgaver på nær fodboldmålene, som Niels færdiggjorde dagen derpå. Mange børn deltog i […]

Referat af bestyrelsesmødet den 17. august 2022

af Webmaster

Afholdt hos Henrik. Fremmødte: Henrik, Anja, Niels, Nikolaj og Mie Afbud: Ingen Referent: Mie Siden sidst Gartnervængets hjemmeside er nu opdateret med bestyrelsens kontaktoplysninger: www.gvry.dk/bestyrelsen Økonomi Alle grundejere har betalt kontingent. Grundejerne i nr. 2 og nr. 4 har ligeledes betalt de 400,-, som årligt opkræves til Vejfonden. Nyt fra udvalg 1. Forskønnelsesudvalget Forskønnelsesudvalget mødes i […]

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 15. juni 2022

af Webmaster

Afholdt hos Mie Fremmødte: Niels, Henrik, Nikolaj, Anja og Mie Afbud: Ingen Referent: Mie Siden sidst Opfølgning på referat fra foregående bestyrelsesmøde. Økonomi Der er opkrævet kontingent i maj. Nikolaj laver opførelse over, hvem der mangler at betale, og retter herefter henvendelse til de pågældende grundejere. Grundejere i Gartnervænget nr. 2 og nr. 4 betaler årligt 400,- til Vejfonden. Nikolaj […]