Fakta om Gartnervænget

6 indlæg

Regnskab, budget og status

af Webmaster

På denne side kan du finde det seneste regnskab, budget og status for grundejerforeningen Gartnervænget Ry GVRY_Status2022 GVRY-Regnskab2022_og_budget2023 GVRY_Status2022  

Forretningsorden for bestyrelsesarbejdet

af Grethe Seekjær

Forretningsorden for bestyrelsesarbejdet i Grundejerforeningen Gartnervænget Formålet med forrentningsorden er at sætte en ramme om bestyrelsens virke mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen afholder mindst 6 årlige møder eller flere efter behov. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet og medlemmer af bestyrelsen er til en hver tid omfattet af tavshedspligt i forhold til videregivelse af personfølsomme oplysninger. Referatet fra generalforsamlingen […]

Grundejerforeningen

af Webmaster
Foto fra Gartnervænget

Ifølge lokalplanen er alle 56 grundejere forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal årligt i marts måned afholde generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed. Her fastsættes kontingentet hvert år. Det opkræves den 1. maj. Kontingent for 2011 er 1.200 kr. Betalingen forfalder den 1. maj 2011. Foreningens vedtægter beskriver retningslinjerne for foreningens drift. […]

Lokalplan for Gartnervænget Ry

af Webmaster
Kort over lokalplanområdet

Gartnervænget er reguleret efter kommunens lokalplan nr. 93. Lokalplanen skal sikre fastholdelse af de oprindelige intentioner med hensyn til fællesarealerne og bebyggelsens arkitektur. Den enkelte grundejer er således underlagt retningslinjer på områder som udformning og materialevalg i forbindelse med tilbygning og vedligeholdelser, placering af carporte, skure mm. Derfor skal der altid ansøges hos Skanderborg Kommune, […]

Farve på træbeklædning

af Grethe Seekjær

Ifølge lokalplanen § 9.7 skal til vinduer, døre og udvendig træbeklædning anvendes hvid farve. Den oprindelige farve er: Sadolin: 5 l. WO Superdec nuance nr. X.0.2.0 P.1.6.0 B.0.18.0. Flügger: U-326 Fornæs.   Se lokalplanen for Gartnervænget