Gartnervænget er reguleret efter kommunens lokalplan nr. 93.

 • Lokalplanen skal sikre fastholdelse af de oprindelige intentioner med hensyn til fællesarealerne og bebyggelsens arkitektur.
 • Den enkelte grundejer er således underlagt retningslinjer på områder som udformning og materialevalg i forbindelse med tilbygning og vedligeholdelser, placering af carporte, skure mm.
 • Derfor skal der altid ansøges hos Skanderborg Kommune, Teknisk Forvaltning  i forbindelse med om- og tilbygning samt ved etablering af fx carporte, skure og udhuse.
 • Ifølge lokalplanen § 9.7 skal til vinduer, døre og udvendig træbeklædning anvendes hvid farve.
  Den oprindelige farve er:
  Sadolin: 5 l. WO Superdec nuance nr. X.0.2.0 P.1.6.0 B.0.18.0.
  Flügger: U-326 Fornæs.
  Ry Tømmerhandel: 10 l. Superdec Base WO, Bn 36 Cx 4 P 108.
 • Vejene er private fælles veje hvilket iflg. loven betyder, at grundejerforeningen skal holde vejen i forsvarlig stand, set i forhold til færdselens art og størrelse, samt har pligt til at forsyne vejen med forsvarligt afløb.
 • Grundejerforeningen er ligeledes pligtig til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg inden for området.